FILOZOFIA FIRMY

Firma a spoločnosť združili v oblasti „alternatívne zdroje vykurovania“. Spoločne sme prijali výzvu „TEPELNEJ KULTÚRY ZA SKLOM“ . Naše krby a krby vo všeobecnosti ponímame ako súčasť architektúry a kultúry bývania. Cieľom je zohľadniť Váš vkus a postaviť také krbové dielo, aby pohľad na „plamene za sklom“ bol pre Vás estetickým zážitkom a súčasne zdrojom tepla. Zážitkom z tepla, ktoré spríjemní spoločenskú atmosféru a ľudskú pohodu.
VIAC >

ČISTÝ PLAMEŇ OHŇA NAJPRIRODZENEJŠÍ TEPELNÝ ZDROJ

KRBY TATRY


NAVRHOVANIE A MONTÁŽ KRBOV, ŠPORÁKOV, KACHĽOVYCH PECÍ NA KĽÚČ

Krbové diela realizujeme po celom území Slovenska.

Tráviť doma alebo na chate príjemné chvíle neznamená len letné slnko a večery pri ohníčku. Mnohí sa do kľudného prostredia utiekajú aj v zime a vtedy je vítaným spoločníkom teplo, napríklad z kozuba či pece. Mali by byť nielen funkčným, ale aj estetickým doplnkom každej domácnosti či chaty.

TEPLOVZDUŠNÉ KRBY

Okrem otvorených krbov sa stavajú aj krby s oceľovými, liatinovými, jedno- či dvojplášťovými vložkami, ale z konštrukčného hľadiska nejde o kozub, ale ouzavretú pec. Vložkové kozuby dosahujú účinnosť 60 až 80 %, sú však citlivé navlhkosť paliva. Najlepšie sú oceľoliatinové vložky so šamotom. Na jednej až troch stranách majú špeciálne sklo. Môžu dosiahnuť účinnosť 70 až 85 %. Obmenou sú kozubové teplovzdušné vložky z oceľových plechov. Spaľovacia komora jevyložená šamotom a k vykurovaniu dochádza prúdením vzduchu medzi dvojitýmplášťom.

KACHĽOVÁ PEC

Kachľové pece majú u nás dlhú tradíciu. Vykurujú sálaním tepla, pri ktorom nedochádza k zvýšenému víreniu vzduchu. Aj z hľadiska rozloženia teploty v miestnosti ide o kvalitný spôsob vykurovania. Dobre akumulujú teplo. Ako palivo sa najčastejšiepoužíva drevná hmota. Ich účinnosť je viac ako 80 %. Pri správnom umiestnenímožno jednou pecou vykurovať viaceré miestnosti. Hybridná pec spája výhodyvložkového kozuba a kachľovej pece. Je to oceľová alebo liatinová vložkaobstavaná kachlicami. Na keramickom obale sú umiestnené vzduchové regulačnéklapky. Ak sú otvorené, pec hreje ako teplovzdušný kozub. Po zatvorení sa dokachlíc akumuluje teplo, ktoré ho neskôr začnú sálať do miestnosti.

VÝBER A NÁVRH KOMÍNA

Výber správneho komínového systému závisí od pripojeného spotrebiča – kotla, ktorý sa na komín napojí dymovodom. Popri inštalácii primárneho zdroja tepla(plynového kotla) majitelia rodinných domov si zväčša želajú aj spotrebiče natuhé palivo – pec či kozub. Moderné vložkové komíny to umožňujú. Sú tesné a odolné proti agresívnemu kondenzátu, ktorý vzniká pri ochladení spalín v prieduchu komína, sú odolné proti požiaru aj pri horení sadzí a majú dlhú životnosť. Návrh komínového telesa treba prediskutovať s projektantom, sostavebnou firmou a stavebným dozorom, aby budúci komín okrem bezpečnosti prevádzky spĺňal aj potreby majiteľa. Stavebná firma by mala venovať pozornosť dodržaniu projektu a pri výstavbe dodržať montážny návod. To by malo vylúčiť neskoršie reklamácie. Stavebný dozor zabezpečuje správnu montáž a zabraňuje chybám pri výstavbe.

      

    

                                

            

2022 © Krby Tatry