FILOZOFIA FIRMY

Firma a spoločnosť združili v oblasti „alternatívne zdroje vykurovania“. Spoločne sme prijali výzvu „TEPELNEJ KULTÚRY ZA SKLOM“ . Naše krby a krby vo všeobecnosti ponímame ako súčasť architektúry a kultúry bývania. Cieľom je zohľadniť Váš vkus a postaviť také krbové dielo, aby pohľad na „plamene za sklom“ bol pre Vás estetickým zážitkom a súčasne zdrojom tepla. Zážitkom z tepla, ktoré spríjemní spoločenskú atmosféru a ľudskú pohodu.
VIAC >

Zásady správneho kúrenia

V dreve je viazané známe množstvo energie –záleží iba od vás , koľko z neho využijete a koľko stratíte. Správne kúriť sa treba naučiť. Nie je to nič zložité, ale treba poznať niekoľko dôležitých zásad a dodržiavať ich.

1. Kúrte iba kvalitným suchým drevom

Najdôležitejší parameter palivového dreva je vlhkosť. Čerstvo pílené drevo obsahuje 50-60%. Čím viac vody drevo obsahuje a tým viac energie je pri horení potrebné na jej odparenie a tým menej energie sa použije na využiteľné teplo. To v praxi znamená , že drevo by ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky. Výhrevnosť rôznych druhov dreva je približne rovnaká (asi 14,4MJ/kg pri vlhkosti 20 percent – to zodpovedá 4 kWh/kg.

Mäkké drevo má menšiu hustotu, a preto je potrebné objemovo viac ako tvrdého dreva.

Okrem toho mäkké drevo horí rýchlejšie. Mäkké drevo je vhodnejšie na rozkúrenie ako tvrdé. Na kúrenie používate drevo nie odpad!

Správna dávka dreva pre krbovú vložku s nominálnym hodinovým výkonom 12kW (tú určuje výrobca) a účinnosťou70% je 4,3kg. Ak teda chcete do vykurovaného priestoru dodávať 12kW tepelného výkonu, musíte každú hodinu priložiť a spáliť 4,3kg paliva.

Na rozdiel od toho, kachľová pec s hodinovým výkonom ohniska 4kW a účinnosťou spaľovania 80% spotrebuje len jednu 15kg dávku paliva za 12 hodín. Celkový výkon ohniska takejto pece je však oveľa väčší oproti krbu – až 48kW. Vyrobené teplo sa ukladá do jej akumulačného jadra a postupne sa počas 12 hodín sálaním cez plášť pece odovzdáva do priestoru.

2. Ako zakladať oheň

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska tak, že na dva hrubšie klátiky po bokoch ohniska položíte naprieč nakálané polená hrúbky 10 - 12 cm. Na ne dáte asi 0,5 kg tenkých polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový odpaľovač. Tento spôsob zapaľovania sa vám môže zdať nezvyčajný. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie naštartuje. Pri tomto spôsobe zakladania ohňa vzniká oveľa menej dymu a emisií.

3. Ako a kedy prikladať

Životnosť krbu, pece, sporáka alebo kotla závisí od stanovených dávok dreva výrobcom alebo kachliarskym majstrom. Najviac reklamácií a poškodení vzniká práve kvôli ich prekurovaniu vysokými dávkami dreva. Hodinovú dávku pri krbe máte zadanú v záručnom liste ak nie kontaktujte kachliara. Ďalšiu dávku nevkladajte do ohniska skôr, než dohorí predchádzajúca dávka. Ale pozor: vyrábajú sa aj krby akumulačné – vtedy sa predlžuje interval prikladania. Dávku a interval prikladania v tomto prípade stanovuje kachliarsky majster podľa konštrukcie krbu. Aj pri omietaných a kachľových peciach musí dávku dreva a interval prikladania stanoviť kachliarsky majster . Interval prikladania do pecí byť každých 8 až 24 hodín.

4. Ako regulovať prívod vzduchu a odvod spalín

Pred zapálením ohňa v peci naplno otvorte komínovú klapku a prívod vzduchu do ohniska.

V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku!

Po zapálení nechajte pec dobre rozhorieť, aby sa ohrial komín- vytvoríte tak dobrý ťah pre správne horenie a odvod spalín.

Keď drevo už dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do ohniska. Plamene by v tejto fáze mali byť svetložlté ak sú červené chýba im kyslík.

Keď zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi, úplne zavrite prívod vzduchu na horenie do ohniska aj komínovú klapku a nechajte dávku dohorieť. Obmedzíte tak únik tepla cez komín von a umožníte tak krbu alebo peci maximálne sálať.

Pred prikladaním ďalšej dávky do krbovej vložky naplno otvorte komínovú klapku aj primárny prívod vzduchu do krbu. Potom na niekoľko sekúnd pootvorte dvierka a nechajte krb chytiť ťah.

Čo najrýchlejšie priložte a zatvorte dvierka. Celý proces sa potom opakuje..

5. Správna údržba

Každý vykurovací Systém si vyžaduje pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie .Pri moderných zariadeniach sa vždy riaďte návodmi výrobcu na prevádzku, v prípade pecí dodržiavajte odporúčania ich zhotoviteľa, kachliarskeho majstra. Pri peciach aj krboch kontrolujte najmä stav výmurovky ohniska a tesnenie dvierok a otvorov.

Praskliny v šamotovej výmurovke ohniska si vyžadujú hneď ich výmenu, pokiaľ je ich pozícia v ohnisku stabilná. Ale ako náhle začnú vypadávať kúsky šamotu, musíte ich rýchlo vymeniť.

Vyhláška č. 401/2007 stanovuje užívateľom krbov pecí povinnosť zabezpečiť každé 4 mesiace revíziu dymovodov a komína, prípadne ich čistenie.

Dbajte na pravidelné vynášanie popola z popolníka alebo ohniska najmä pri krboch, kde je prívod vzduchu cez popolník. Kachľové pece sa stavajú v súčasnosti ako bezroštové a pri takýchto peciach je dno ohniska osadené hlbšie, čo umožňuje hrubšiu vrstvu popola. Pri takejto konštrukcii pece je vrstva popola žiaduca, pretože zvyšuje teplotu v ohnisku a umožňuje dodatočné vyhorenie aj nespálených zbytkov v pahrebe. Objem zostatkového popola v dreve je asi 2% (100gk dreva = 2kg popola).

Obzvlášť dôležité je upozorniť na čistenie skla. Sklo čistené chemickými látkami určenými na čistenie skla sa aplikuje najskôr na handričku až potom sa nanáša na sklo. Chemické čističe spôsobujú pri zatečení na tesnenie jeho stvrdnutie a následne prasknutie skla. Najlepším čističom na sklo je vlhká utierka a popol.

Krby

Krby

2022 © Krby Tatry